Samorząd Uczniowski

Samorząd uczniowski jest organizacją uczniów obejmującą całą społeczność uczniowską. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie danej szkoły. Uczniowie w demokratycznych wyborach wybierają swoich przedstawicieli zasiadających w organach samorządu uczniowskiego. Zasady wybierania przedstawicieli uczniów do organów muszą zostać ustalone w regulaminie samorządu uczniowskiego, który jest uchwalany przez uczniów w powszechnym, równym i tajnym głosowaniu. Członkowie samorządu mają prawo i powinni rozwiązywać realne problemy uczniów i podejmować realne decyzje, a tym samym mieć wpływ na życie szkoły, współdecydować o sprawach jej dotyczących. Decyzje dotyczące zakresu działań samorządu w danej szkole i planu tych działań powinny należeć do uczniów. Samorząd ma prawo oczekiwać od szkoły wsparcia dla swojej działalności.

Szczegółowe zasady działania Samorządu można znaleźć w przewodniku dla uczniów

W naszym Zespole Szkół działają równolegle Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej i Samorząd Uczniowski Gimnazjum.

Skład Samorządu Uczniowskiego

OPIEKUN: Jolanta Bielińska.

PRZEWODNICZĄCY: Mikołaj Steć
ZASTĘPCA: Katarzyna Fabisiak
SEKRETARZ: Oliwia Poźniak

SEKCJA DEKORACYJNA: Martyna Zielińska, Tytus Ziontek, Anna Stańczuk, Natalia Kursa