Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2019/2020

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA

na rok szkolny 2019/2020

Od 01.03.2019 do 29.03.2019 roku przyjmujemy zgłoszenia dzieci do Gminnego Przedszkola w Ceranowie.

Rodzice dzieci przyjmowanych po raz pierwszy do przedszkola składają wniosek, natomiast rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu.

Formularz wniosku oraz deklaracji dostępny jest w przedszkolu.

ZAPISY ODBYWAJĄ SIĘ OSOBIŚCIE.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – 23 KWIETNIA 2019 roku.