Hymn szkoły

Na podlaskiej mieszkał ziemi,
Mówią o tym w parku drzewa,
Jego pałac tutaj stoi,
O nim dusza nasza śpiewa.

Ludwik Górski, dziedzic Ceranowa,
Będzie zawsze szkole patronował.
Ludwik Górski ostoją nam będzie,
Imię jego poniesiemy wszędzie.

Znamy jego poświęcenie,
On oświatę tutaj krzewił.
W sercu zawsze nosił Boga,
Pięknie życie z wiarą przeżył.

Ludwik Górski, dziedzic Ceranowa,
Będzie zawsze szkole patronował.
Ludwik Górski ostoją nam będzie,
Imię jego poniesiemy wszędzie.

Tekst i muzyka: Janusz Kowalski