Zapisy do kółka informatycznego na rok 2019/2020

Od września w naszej szkole rusza kółko informatyczne. Podczas zajęć uczniowie będą mogli rozwinąć swoje umiejętności programowania w języku Sratch. Ponadto w programie:

  • tworzenie gier w Scratch;
  • tworzenie robotów z LEGO;
  • tworzenie stron internetowych;
  • nauka obsługi sprzętu RTV i IT bedącego na wyposażeniu szkoły;
  • nauka wykorzystania sieci w grach komputerowych;
  • realizacja pomyysłów kursantów (w ramach prowadzonych zajęć).

Zajęcia będa prowadzone przez Stanisława Kamińskiego. Zapisy i pytania tutaj!

Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2019/2020

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA

na rok szkolny 2019/2020

 

Od 01.03.2019 do 29.03.2019 roku przyjmujemy zgłoszenia dzieci do Gminnego Przedszkola w Ceranowie.

Rodzice dzieci przyjmowanych po raz pierwszy do przedszkola składają wniosek, natomiast rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu.

Formularz wniosku oraz deklaracji dostępny jest w przedszkolu.

ZAPISY ODBYWAJĄ SIĘ OSOBIŚCIE.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – 23 KWIETNIA 2019 roku.

Spotkanie zespołu tanecznego

Pierwsze spotkanie zchętnych do zespołu tanecznego bodbędzie się 26 września o godzinie 14 30 na sali gimnastycznej.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

Szkolenie Pierwsza pomoc przedmedyczna odbędzie się 26 września 2017 o godzinie. 14 00. Obecność wszystkich nauczycieli jest obowiązkowa.