Spotkanie zespołu tanecznego

Pierwsze spotkanie zchętnych do zespołu tanecznego bodbędzie się 26 września o godzinie 14 30 na sali gimnastycznej.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

Szkolenie Pierwsza pomoc przedmedyczna odbędzie się 26 września 2017 o godzinie. 14 00. Obecność wszystkich nauczycieli jest obowiązkowa.