WITAMY NA NASZEJ STRONIE!

Siedzibą naszej szkoły jest położony nad stawem pałac, dawna własność Ludwika Górskiego – dobroczyńcy Ceranowa i patrona szkoły. Obecnie w skład Zespołu Szkół wchodzą: Publiczna Szkoła Podstawowa w Ceranowie im. Ludwika Górskiego oraz Gminne Przedszkole w Ceranowie.

Nadrzędnym celem naszej szkoły jest wszechstronny rozwój ucznia. Dlatego też, nasza szkoła od początku swojego istnienia nie tylko prowadziła działalność oświatową, ale również dążyła do wypracowania optymalnych warunków dla wielostronnego rozwoju osobowości uczniów, tak aby mogli oni swobodnie rozwijać swoje talenty, umiejętności i zainteresowania w różnych dziedzinach wiedzy. Cel ten udało się osiągnąć między innymi poprzez zatrudnienie wysoko wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, a także realizację wielu różnych zajęć pozalekcyjnych.

Szkoła stara się również intensywnie współpracować z rodzicami w ich pracy wychowawczej, dzięki czemu nauczyciele i rodzice mają poczucie wspólnoty celu, którym jest wszechstronny rozwój dziecka.

Staramy się, aby nasi uczniowie posiadali wiedzę i umiejętności umożliwiające im osiągnięcie jak najlepszych wyników na egzaminach i na dalszych etapach edukacyjnych. Naszym celem jest również rozwijanie w nich cech umożliwiających im odnalezienie się w dzisiejszej rzeczywistości.